Slackware Linuks instalacija

Uputstva, saveti i trikovi

Moderator: Urednik

Post Reply

Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 870
Joined: 25 May 2008, 10:44
Location: Valjevo, Srbija

Post Napisano: 01 Jan 2012, 22:03


U ovom uputstvu biće opisana instalacija najstarije distribucije Linux-a koja se i dalje aktivno razvija – Slackware Linux. Za potrebe kreiranja ovog uputstva korišćena je poslednja stabilna verzija koja nosi oznaku 13.37. Instalacija se odvija u nekoliko koraka čiji je opis praćen i adekvatnim slikama. Posebnu pažnju obratite na deo u kome se opisuje particionisanje diska i priprema za sam proces instalacije, jer su promene načinjene u toj fazi nepovratne. Ukoliko na računaru imate vama bitne podatke potrebno je da ih sačuvate i sklonite na sigurno mesto kako bi predupredili gubitak bitnih podataka koji mogu nastati ako niste pažljivo ispratili uputstvo koje je pred vama.

Korak 1. - Preuzimanje instalacionih medija

Ukoliko ne posedujete instalacioni medij, posetite zvaničnu lokaciju za download – www.slackware.com. Na toj lokaciji posetite sekciju pod nazivom “Get Slack” a zatim odaberite lokaciju i na kraju server sa koga ćete skinuti odgovarajući ISO fajl. Slackware postoji u varijanti za 32bit i 64bit arhitekturu procesora. Svi serveri sadrže najnoviju verziju distribucije, razlikuju se samo po trenutnom opterećenju (broju korisnika koji ga trenutno koriste) što direktno utiče na brzinu preuzimanja. Kada odete na odabrani server pronađite folder sa imenom “Slackware-13.37-iso” (ili “Slackware64-13.37-iso” ako želite 64bit verziju).  Na slici ispod vidite prikaz servera http://mirrors.unixsol.org/slackware/ koji je uzet samo kao primer...
slika1.png
U ovom uputstvu ću se bazirati samo na download-u ISO fajla i instalaciji Slackware-a sa instalacionog diska. Možete preuzeti CD ili DVD varijantu ISO slike u zavisnosti od toga koji optički uređaj posedujete. Ukoliko se odlučite za CD varijantu, da bi ispratili sve korake koji su opisani, potrebno je da skinete prva tri instalaciona CD-a (prikazani su na slici)
slika2.png
Za instalaciju sa DVD diska neophodan vam je samo DVD disk br.1 (prikazan na slici)
slika3.png
Korak 2. - Početak instalacije

Ubacite instalacioni disk (koji ste preuzeli i snimili na odgovarajući medij) u optički uređaj. Postavite u BIOS-u da se sistem podiže sa optičkog uređaja (CD/DVD), snimite podešavanja i izađite iz BIOS-a. Ukoliko ste sve podesili, dočekaće vas pozdravni ekran Slackware-a 13.37
52.jpg
Za nastavak instalacije potrebno je samo pritisnuti taster “ENTER”
Ukoliko je sve u redu, nakon nekoliko sekundi videćete sledeći ekran
51.jpg
Ako želite promeniti jezički raspored tastature pritisnite taster “1” a zatim odaberite odgovarajući raspored. Za potrebe ovog uputstva, ja ću se zadržati na osnovnom rasporedu. Za nastavak pritisnite ponovo taster “ENTER”
Na ekranu koji se pojavljuje potrebno je da se prijavite kao root da bi nastavili sa instalacijom.
50.jpg
NAPOMENA: Podrazumevani nalog prilikom instalacije je root i na ovom koraku nije neophodno ukucati “root” (iako je u objašnjenju na slici to navedeno) već je dovoljno samo pritisnuti taster “ENTER”

Korak 3. - Particionisanje

Ovo je veoma bitan korak. Ukoliko ste već particionisali disk nekim zasebnim programom ovaj korak možete preskočiti. Ako to do sada niste učinili, vreme je za particionisanje hard diska. Na ekranu koji je pred vama ukucajte cfdisk i pritisnite taster "ENTER" da bi pokrenuli program za particionisanje.
49.jpg
Ukoliko na računaru imate više hard diskova potrebno je upisati oznaku hdd-a koji želimo particionisati (recimo cfdisk /dev/sdb). Oznaka zavisi od mesta na kome je disk povezan u računaru (primarni master ili slave, sekundarni master ili slave...).

Primer:
 • sda - primary master
 • sdb - primary slave
 • sdc - secondary master
 • sdd - secondary slave
NAPOMENA: u ovom koraku imate na raspolaganju i program fdisk koji takođe služi za particionisanje ali sam se odlučio za prikaz particionisanja programom “cfdisk” jer on po mom subjektivnom mišljenju ima lakši i intuitivniji interfejs i samim tim je lakši za nekoga ko se prvi put susreće sa instalacijom Slackware-a. Takođe, pre prelaska na ovaj korak potrebno je još jednom da razmislite da li ste sve vama bitne podatke sklonili na sigurnu lokaciju jer su promene načinjene u ovom koraku nepovratne.
48.jpg
Na slici je prikazan prazan neparticionisan disk. Ukoliko na vašem disku već postoje particije sa podacima, Slackware možete instalirati na prazan, neparticionisan prostor. Ukoliko nemate dovoljno praznog prostora (poželjno je da to bude bar 10gb) trebalo bi da obrišete particiju koju ste prethodno bekapovali (ako na njoj ima bitnih podataka). Postavite se kursorskim strelicama gore-dole na particiju koju želite obrisati a zatim kursorskim strelicama levo-desno odaberite opciju delete. Nakon ovoga dobićete free space (neparticionisan prostor) kao na slici.
Poželjno je da se naprave minimum dve particije – root i swap. U ovom koraku se samo vrši priprema particija i upisivanje promena na disk. Formatiranje particija i njihovo montiranje se radi u narednom koraku instalacije.
47.jpg
Da bi kreirali root particiju postavite se kursorskim strelicama gore-dole na free space, a zatim strelicama levo-desno idite na opciju New.  
Sada treba da odaberete tip particije – primarna ili logička. Pošto kreirate root particiju nećete pogrešiti šta god odaberete. Ukoliko vam je ovo jedini sistem na hdd-u odaberite opciju primary. Pritiskom na taster "ENTER" prelazite na sledeći ekran.
46.jpg
Ovde određujete veličinu particije u megabajtima (MB).
NAPOMENA: ukoliko pravite samo dve particije na neparticionisan prostoru, obratite pažnju na to da vam mora ostati dovoljno prostora za kreiranje swap particije (u mom slučaju ona je jednaka količini RAM memorije koju imam na računaru). Dakle, od ukupne veličine slobodnog prostora odbijete veličinu prostora koji ćete dodeliti swap particiji i vrednost koja vam ostane upišete na ovom ekranu. U mom slučaju to je nepunih 8GB (8000 MB). Pritiskom na taster "ENTER" nastavljate dalje.
45.jpg
Ostalo je još da odredite poziciju particije koju kreirate. Možete kreirati particiju na početku neparticionisanog prostora ili na njegovom kraju. Ovde odaberite beginning (početak). Nastavljate dalje potvrdom putem tastera "ENTER".

Na ovaj način ste kreirali particiju određene veličine koju ćete koristiti kao root (osnovnu sistemsku) particiju. Poželjno je i da odredite tip fajl-sistema u koji će ona biti formatirana. Ovo nije neophodno uraditi jer je sam program to učinio već za vas (na slici piše da je tip particije Linux), ali je dobro naučiti kako se to određuje i preduprediti probleme koji eventualno mogu nastati. Ako ovo podesite kako treba instalacioni program će sam u nastavku instalacije prepoznati koja particija je za formatiranje u Linux tip fajl-sistema (ext2, ext3, ext4, reiserfs) a koja će biti swap.
44.jpg
Da bi odredili tip particije, kursorskim strelicama se postavite na particiju kojoj želite odrediti tip, a zatim strelicama levo-desno dođite do opcije type. Pritiskom na taster "ENTER" nastavljate sa određivanjem tipa particije.

Na ekranu vam se pojavila lista sa tipovima particija, sa njihovim oznakama i punim nazivima. Pritisnite bilo koji taster da bi videli drugi deo liste i nastavili sa ovim korakom.
43.png
Za ovaj korak instalacije, bitne su dve oznake tipova particija. To su:
 • 82 Linux swap – omogućava nam da particiju definišemo kao swap
 • 83 Linux – omogućava nam da particiju kasnije formatiramo u neki od Linux fajl sistema
Pošto je particija koju kreirate root particija, kao tip particije odaberite 83 Linux. Nakon toga, pritiskom na taster "ENTER" vraćate se na ekran programa za particionisanje u kome vidite particiju koju ste upravo kreirali i ostatak slobodnog prostora koji ćete koristiti kao swap.
42.png
Sada je ostalo još da ostatak slobodnog prostora pretvorite u swap particiju. Kursorskim strelicama gore-dole postavite se na slobodan neparticionisan prostor a zatim strelicama levo-desno odaberite opciju New. Način kreiranja ove particije se ne razlikuje od načina na koji ste kreirali root particiju. Pritiskom na taster "ENTER" birate tip particije. Ovde je potrebno odabrati logical jer je u pitanju swap particija. Cfdisk će sam upisati vrednost veličine particije i ako ste sa njom zadovoljni tasterom "ENTER" prelazite na sledeći korak. Beginning je ponovo rešenje koje ćete izabrati. Ono što se razlikuje kod kreiranje swap particije je tip particije koji bi trebalo izmeniti – podrazumevano cfdisk svaku novu particiju postavlja kao Linux tip particije. Kao što sam već napomenuo, ovde je poželjno tip particije promeniti u 82 Linux swap (postupak je isti kao kod root particije). Nakon što odaberete tip particije pred vama se pojavljuje ekran sa spiskom kreiranih particija.
41.png
Bitno je napomenuti da u ovoj fazi particionisanja još uvek ništa nije upisano na disk i ako ste negde pogrešili sve možete poništiti odabirom opcije Quit i početi sve ispočetka (ponovo kucate cfdisk u komandnom promptu). Ukoliko ste zadovoljni rasporedom particija na disku, odaberite opciju Write (dođite do nje kursorskim tasterima levo-desno) a zatim pritisnite taster "ENTER".
40.png
U tom trenutku program će vas pitati da li ste sigurni da ovaj raspored particija želite upisati na hard disk i obavestiti o činjenici da ta akcija može uništiti podatke koji već postoje na disku. Ako ste sigurni neophodno je da ukucate yes a zatim pritisnete taster "ENTER". Nakon nekoliko sekundi, promene su upisane na disk i iz programa izlazite odabirom opcije Quit.

Korak 4. - Formatiranje i montiranje swap particije

Instalaciju nastavljate kucanjem komande setup a zatim pritiskom na taster "ENTER".
39.jpg
Nakon ovoga pojaviće se ekran sa spiskom operacija koje je neophodno izvršiti u okviru instalacije Slackware Linux-a.
38.jpg
Pošto ste korak sa podešavanjem tastature i kodnog rasporeda već prešli u prethodnom delu instalacije, prvi sledeći korak koji vam se nudi (ono što je automatski selektovano prilikom pojave ovog menija) je podešavanje swap prostora. Pritiskom na taster "ENTER" započinjete proces dodavanja  swap particije. Posle nekoliko sekundi pred vama će se pojaviti ekran na kome će biti prikazan spisak swap particija (koje je instalacioni program pronašao na našem sistemu).
37.jpg
Ukoliko ste ispravno uradili particionisanje, na ovom ekranu će niti prikazana jedna swap particija. Ukoliko se pojavi prozor sa obaveštenjem da instalacioni program nije našao ni jednu swap particiju onda bi bilo poželjno da obustavite instalaciju (kursorskim tasterima se postavite na Cancel a potom pritisnete taster "ENTER") i ponovo je započnete, ovaj put dobro obratite pažnju na korak sa particionisanjem jer problem upravo tu leži.

Ako je pronađena swap particija (u mom slučaju to je /dev/sda5) onda se pritiskom na taster "ENTER" nastavlja instalacija i pred vama se pojavljuje sledeći prozor
36.jpg
U pitanju je izbor načina formatiranja i pripreme swap particije. Ukoliko odaberete opciju Yes pre samog procesa formatiranja diska vrši se i skeniranje fizičke površine diska radi provere postojanja loših sektora (bad sector). Ukoliko ste sigurni da vam je hdd u dobrom stanju (ili ako instalaciju vršite na potpuno novom i testiranom sistemu) na ovo pitanje odgovorite sa  No (to je ujedno i podrazumevana opcija). Na taj način ćete uštedeti na vremenu same instalacije jer ovo može dugo da potraje (u zavisnosti od veličine particije i stanja u kome se hdd nalazi). Nakon nekoliko sekundi pred vama će se naći obaveštenje o uspešno završenom procesu pripreme i formatiranja swap particije.
35.jpg
Pritiskom na taster "ENTER" nastavljate sa instalacijom.

Korak 5. - Formatiranje i montiranje root particije

U ovom koraku ponovo se pred vama nalazi prozor za izbor koraka samog procesa instalacije. Sada je na redu formatiranje preostalih Linux particija (koje ste odredili u koraku 3 – particionisanje).
34.jpg
NAPOMENA: Ukoliko u prozoru koji je prikazan imate više od jedne Linux particije (recimo, odvojili ste prilikom particionisanja posebnu /home particiju) povedite računa da instalacioni program prvo konfiguriše root particiju. Dakle, prvo selektujete particiju koju ste odredili za root pa tek kada završite sa njom onda definišite preostale linux particije na način na koji ste to zamislili. Ovo je korak u kome možete napraviti grešku odabirom pogrešne particije. Primer...Slackware instalirate posle nekog drugog linux sistema ili već imate instaliran Slackware ali radite reinstalaciju a želite da zadržite podatke koje čuvate na posebnoj home particiji. Ukoliko u ovom koraku ne povedete računa o tome na kojoj particiji radite, vrlo lako se može dogoditi da formatirate /home particiju jer instalacioni program radi prvo sa root particijom. Sve promene koje učinite u ovom koraku su nepovratne.
33.jpg
U ovom prozoru možete odabrati sledeće opcije:
 • Format - formatiranje particije (podrazumevana opcija), obavezna ako ste u koraku particionisanja kreirali novu particiju
 • Check - formatiranje particije i provera fizičke površine hdd-a na postojanje loših sektora (sporiji proces koji se ne preporučuje ako radite sa većom particijom jer može znatno povećati ukupno trajanje instalacije)
 • No – opcija kojom određujete da se particija na kojoj radite ne formatira
Ovaj korak vas ne pita za određivanje tačke na kojoj će se particija na kojoj radite montirati posle formatiranja jer je podrazumevana tačka montiranja „/“ (root).

Instalacija se nastavlja pritiskom na taster "ENTER". Ukoliko ste odabrali opciju Format, pred vama se pojavljuje sledeći prozor
32.jpg
Ovde treba da odaberete tip fajl sistema kojim će biti formatirana root particija. Podrazumevana opcija je ext4, ali možete izabrati bilo koji od navedenih tipova fajl sistema u skladu sa sopstvenim potrebama i prethodnim iskustvom. Ako niste sigurni šta da izaberete, odaberite podrazumevanu opciju, ext4, i pritiskom na taster "ENTER" nastavite sa instalacijom. Nakon nekog vremena (trajanje ove operacije zavisi od veličine particije, stanja hdd-a i brzine celokupnog sistema) pred vama se pojavljuje prozor sa obaveštenjem da je particija uspešno formatirana i montirana i da su adekvatne promene upisane u fstab fajl.
31.jpg
Ako se radi instalacija samo Slackware sistema na računar ovo je poslednji deo koraka za rad sa particijama. Ako je u pitanju dualboot (sa windows ili drugim linux sistemom) postoji još par odluka koje morate doneti – formatiranje i montiranje ostalih particija koje instalacioni program pronađe. Ti koraci će biti pojašnjeni u posebnom uputstvu.

Nakon pritiska na taster "ENTER" prelazite na sledeći korak.

Korak 6. - Odabir instalacionog medija

Ukoliko ste sve opisane korake adekvatno ispratili i ako se nikakvi problemi nisu javili u prethodnom delu instalacije, pred vama će se pojaviti prozor sa opcijama za odabir načina instalacije sistema.

  1. Instalacija sa cd ili dvd medija (podrazumevana opcija)
  2. instalacija sa prethodno definisane i montirane particije na vašem hdd-u
  3. instalacija sa NFS lokacije
  4. instalacija sa interneta (FTP ili HTTP pristup)
  5. instalacija iz lokalne mreže uz upotrebu SAMBA protokola za deljenje
  6. instalacija sa definisanog i montiranog direktorijuma na hdd-u
30.jpg
Za potrebe ovog uputstva odabrana je opcija instalacije sa CD/DVD medija (podrazumevana opcija). Tasterom "ENTER" nastavljate instalaciju.
29.jpg
Na prozoru koji se pojavljuje imate mogućnost da odaberete da li će instalacioni program da izvrši automatsku pretragu za adekvatnim sadržajem na vašem računaru (auto), ili to želite da učinite ručno (manual). Podrazumevana opcija je auto, i pritiskom na taster "ENTER" nastavljate instalaciju.
28.jpg
Ako je pretraga za paketima koji će biti korišćeni za instalaciju uspešna, pred vama će se pojaviti prozor za odabir grupa paketa koji će biti instalirani. Oznaka " * " pored naziva grupe paketa znači da će ta grupa biti instalirana. Odabir se vrši tako što se kursorskim strelicama gore-dole postavite na željenu  grupu a zatim tasterom SPACE odaberete (ili poništite selekciju ako ne želite instalirati određenu grupu paketa). Pošto je ovo uputstvo primarno namenjeno početnicima u instalaciji Slackware-a, poželjno je da prihvatite izbor koji je za vas napravio instalacioni program i nastavite instalaciju pritiskom na taster "ENTER".
27.jpg
Pred vama se pojavljuje prozor za izbor paketa koji će se instalirati. Birate opciju full (ona je i podrazumevana) jer na taj način izbegavate potencijalne probleme koji mogu nastati ukoliko ne odaberete neki važan paket prilikom instalacije.

NAPOMENA: odabirom full metode instalacije instaliraćete i kernel-headers i kernel-source pakete koji su vam neophodno za kompajliranje programa iz izvornog koda (ako se ukaže potreba u kasnijem radu).

Korak 7. - Kopiranje i instaliranje paketa

Ako ste spremni, pritiskom na taster "ENTER" započinjete kopiranje i instalaciju paketa sa izabranog medija. Ovaj korak ne zahteva od vas nikakav izbor i odluke, pa je potrebno samo sačekati da se navedene operacije u potpunosti završe. Ukoliko se instalacija vrši sa CD-a, instalacioni program će od vas zatražiti da promenite instalacioni disk (kada završi kopiranje sa njega) tj. da ubacite sledeći instalacioni disk.
26.jpg
Nakon uspešnog kopiranja i instalacije svih odabranih paketa prelazite na sledeći korak.

Korak 8. - Podešavanje boot loader-a

U ovom koraku, prvi zadatak koji se pred vas postavlja je pravljenje butabilnog USB flash-a. Ovo može biti pogodno ukoliko vam se iz nekog razloga pokvari boot loader ili naiđete na neki drugi problem koji vas onemogućava da pristupite sistemu. Mada, i sa instalacionim diskom (DVD sa koga instalirate sistem ili prvi CD u setu CD diskova koje koristite za instalaciju) isto to omogućava. Ukoliko imate slobodan USB flash disk možete odabrati opciju Create.
25.jpg
Podrazumevana opcija je Skip. Ukoliko se za nju odlučite, pritiskom na taster "ENTER" nastavljate podešavanja.
Ovo je veoma bitan deo instalacije. Došli ste do dela gde se instalira boot loader (na Slackware-u je to podrazumevano LILO), program koji će služiti za pokretanje instaliranog sistema. Ponuđene opcije su:
 • simple – automatska instalacija LILO bootloader-a (podrazumevana i preporučena opcija)
 • expert – opcija detaljnog podešavanja LILO bootloader-a (preporučuje se samo iskusnijim korisnicima)
 • skip – ne instalira se LILO (ovo se koristi samo ako planirate instalaciju nekog drugog boot loader-a).
24.jpg
Preporučujem da odaberete opciju simple koja je i najsigurnija a i podrazumevani izbor u ovom slučaju. Pritiskom na taster "ENTER" nastavljate dalje.
Na prozoru koji je pred vama treba da odaberete rezoluciju za framebuffer konzolu. To je rezolucija teksta koji će se prikazivati prilikom učitavanja instaliranog sistema. Instalacioni program bi trebao da prepozna koji grafički podsistem imate i u skladu sa tim da obeleži podrazumevanu opciju. Ako imate monitor koji je veći od 17", a niste sigurni da li vaša grafička karta podržava navedene modove, najsigurnija opcija je 1024x768x256. Pošto je sam proces učitavanja Slackware u tekstualnom režimu, preporuka je korišćenje upravo ovog moda. Ukoliko odaberete mod koji vaša grafička karta ne podržava, ne brinite, tekstualni deo pokretanja sistema biće prikazan u standard modu (najniži mod od ponuđenih).
23.jpg
Tasterom "ENTER" nastavljate podešavanje.
22.jpg
Na ovom ekranu, u odgovarajuće polje možete uneti parametre koji će biti uneti u LILO konfiguracioni fajl i biti prosleđeni kernelu prilikom svakog pokretanja sistema. Ako ne koristite hardver koji zahteva specifične opcije (kod većine korisnika je tako) nastavite podešavanje pritiskom na taster "ENTER".
21.jpg
Poslednja opcija koju bi trebalo podesiti je upotreba specijalnih karaktera prilikom kucanja u konzoli. Ukoliko imate potrebe da koristite č,ć,ž...i slične karaktere prilikom rada u konzoli (terminalu) odaberite opciju Yes. Ukoliko se odlučite za ovu opciju, u LILO će biti dodata opcija za upotrebu utf8 kodnog rasporeda u terminalu. Ukoliko niste sigurni, odaberite opciju No koja je ujedno i podrazumevana opcija. Tasterom "ENTER" nastavljate podešavanje.
20.jpg
U ovom koraku vam ostaje još samo određivanje lokacija na kojoj će LILO biti instaliran. Ovo je veoma bitan korak i na njega treba posebno obratiti pažnju. Ponuđene opcije:
 • Root – instalacija LILO bootloader-a na root particiju ili disk
 • Floppy – instalacija LILO bootloader-a na formatiranu flopi disketu
 • MBR – instalacija u MasterBootRecord sektor prvog hdd-a u sistemu (podrazumevana opcija)
Ovde treba odabrati opciju MBR jer je najsigurnija i najčešće korišćen metod instalacije LILO bootloader-a. Taster "ENTER" vas vodi na sledeći korak instalacije.

Korak 9. - Podešavanje miša
19.jpg
Instalacioni program će sam prepoznati koji miš koristite na računaru i to postaviti kao podrazumevanu opciju u prozoru koji se nalazi pred vama. Ukoliko iz nekog razloga smatrate da je izbor pogrešan, najsigurniji izbor u velikom broju slučajeva je imps2 (na slici je to i podrazumevana opcija). Ovo podešavanje omogućava da se miš adekvatno podesi i da svi tasteri na njemu normalno funkcionišu (oni koji su se ranije sreli sa Slackware-om znaju da je pogrešno podešavanje miša dovodilo do problema sa scroll-om u ranijim verzijama).
Tasterom "ENTER" prelazite na sledeće podešavanje.
18.jpg
Na ovom ekranu vam se nudi mogućnost da prilikom rada u konzoli bude uključen pomoćni program gpm. Ukoliko odaberete opciju Yes, prilikom učitavanja sistema biće učitan i ovaj program koji omogućava da se miš koristi u prozoru konzole/terminala (ovo omogućava upotrebu Cut/Copy/Paste opcija u terminalu). Vaš izbor (podrazumevani u ovom slučaju) je Yes. "ENTER" vas vodi na sledeći korak.

Korak 10. - Podešavanje mreže

Za podešavanje mreže i konekcije sa internetom putem LAN kartice (mrežna karta koja se nalazi u računaru) koristi se program netconfig koji je prikazan na slici koja je pred vama (i koji je deo instalacione procedure). Ovaj program možete pokrenuti i kasnije iz terminala ako vam se iz nekog razloga poremete mrežna podešavanja.
17.jpg
Ovaj korak možete i preskočiti ako se na drugi način povezujete na internet (dial-up ili usb modem, wireless...). Ukoliko se odlučite za podešavanje mreže, odaberite opciju Yes i pritisnite taster "ENTER".
16.jpg
Prvo podešavate je hostname (naziv računara u mreži). U principu možete upisati sve što želite ali je poželjno da ispoštujete pravila prilikom unošenja znakova – možete koristiti sve alfanumeričke simbole u kombinaciji sa znakovima srednje i donje crte. Ostali znakovi nisu dozvoljeni. Kada upišete odgovarajući naziv pritisnite taster "ENTER" kako bi nastavili sa podešavanjem.
15.jpg
Pošto je Slackware (i Linux uopšte) mrežno orijentisan OS, jedna od stvari koje vam se nude za podešavanje je i podešavanje domena. Preporuka je naziv domena unesete kao domen.local (u ovom uputstvu je to drummset.local). Na taj način sprečavate neke kasnije probleme sa DNS-om (u nekom od narednih tutorijala ću obraditi i tu temu). Kada upišete naziv domena (instalacioni program neće dozvoliti da ovo podešavanje ostane prazno) nastavljate pritiskom na taster "ENTER".
14.jpg
Pojaviće vam se ekran na kome birate na koji način vaš računar dobija IP adresu. Najčešće je to putem dhcp servera/protokola, pa je to opcija koju treba izabrati (na ekranu je odabrana opcija static ip koja služi za ručno unošenje parametara veze). Dakle, odaberite DHCP a zatim tasterom "ENTER" nastavite podešavanje.
13.jpg
Na ovom ekranu su sumirane sve postavke mreže koje su odabrane u ovom koraku. Ako ste zadovoljni podešavanjima, odabirom opcije Yes završavate podešavanje mreže.

Korak 11. - Podešavanje servisa
12.jpg
U ovom koraku možete odabrati servise koji  će se pokretati zajedno sa sistemom. Neki servisi su podrazumevano uključeni (fuse i hal daemon) i poželjno je da ih ostavite uključenim kako bi vam sistem normalno funkcionisao. Ako neki od servisa ne uključiti sada, možete ih kasnije uključiti ako se ukaže potreba. Pritiskom na taster "ENTER"  nastavljate sa instalacijom.
11.jpg
Ovaj deo instalacione procedure vam nudi mogućnost da izaberete neki drugi font koji će se koristiti u konzoli (i u daljem toku instalacije) ako sa trenutnim niste zadovoljni. Slobodno možete ići na No i nastaviti sa instalacijom.

Korak 12. - Postavljanje parametara sistemskog vremena

Na red je došlo i podešavanje postavki vremena i datuma na vašem računaru. Prvo krećete sa odabirom lokacije i vremenske zone.
10.jpg
Odabirom opcije No podešavate sistemski sat na lokalno vreme što vam omogućava da na sledećem ekranu sa podešavanjima odaberete vašu trenutnu lokaciju.
9.jpg
Opcija Europe/Belgrade je rešenje ako se nalazite u Srbiji. Tasterom "ENTER" prelazite na sledeći korak.

Korak 13. - Odabir grafičkog okruženja

U ovom koraku birate podrazumevano grafičko okruženje (koje ćete koristiti nakon pokretanja sistema). U zavisnosti od paketa koje ste instalirali, na ekranu koji je pred vama možete imati manje stavki nego što je prikazano na slici.
8.jpg
Izbor grafičkog okruženja ostavljam vama. Ukoliko ste početnik sa Slackware-om (i Linux-om uopšte) preporuka je da odaberete KDE ili XFCE grafičko okruženje.

Do samog kraja instalacije preostao je samo još jedan korak.

Korak 14. - Postavljanje root lozinke

U pitanju je veoma važan korak – u njemu postavljate lozinku za nalog koji ima najviše privilegije na instaliranom sistemu – root nalog.
7.jpg
Odabirom opcije Yes dobijate mogućnost da unesete lozinku za root nalog.
6.jpg
Kao što možete videti na priloženoj slici lozinka može imati minimum 5 a maksimalno 127 karaktera. Poželjno je da koristite kombinaciju malih i velikih slova i brojeva. Lozinku je potrebno ukucati dva puta (drugi put se potvrđuje ispravnost unete lozinke). Ukoliko instalacioni program smatra da je lozinka isuviše jednostavna i/ili kratka moraćete ponoviti postupak kreiranja lozinke. Lozinku za root nalog ne smete zaboraviti (ako ne želite ponovnu instalaciju sistema ili probleme u radu) jer je ona neophodna za bilo kakvo podešavanje sistema i sistemskih parametara u kasnijem radu na instaliranom sistemu.

Ako je sve prošlo kako treba, ako je lozinka prihvaćena i potvrđena pred vama se nalazi obaveštenje da je instalacija završena.
5.jpg
Na ekranu koji potom usledi, potrebno je odabrati EXIT (poslednja opcija u listi), izvaditi instalacioni disk a potom restartovati kompjuter kombinacijom tastera CTRL+ALT+DEL ili kucanjem naredbe reboot u promptu.

Nakon restarta pred vama će se pojaviti ekran LILO bootloader-a u kome je imenom Linux obeležen novo instalirani sistem.
4.jpg
Možete da odahnete, sve je gotovo, uspešno ste instalirali Slackware Linux :). U ponuđenoj listi instaliranih sistema odaberite Linux a zatim pritisnite "ENTER" i za nekoliko trenutaka ćete se naći u instaliranom Slackware Linux sistemu.


Uputstvo koje se nalazi pred vama predstavlja izmenjeno i dopunjeno izdanje uputstva koje je napisao kolega Mladen Isaković. To uputstvo se odnosi na starije verzije Slackware Linux-a a možete ga pogledati na ovoj adresi.
Last edited by bocke on 09 Nov 2013, 03:08, edited 6 times in total.
nije važno samo raditi ono što voliš...važnije je voleti ono što radišAdministrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4468
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 01 Feb 2012, 18:25


Izmena (01.02. 2012):
 • Sređene slike
 • Ispravljen link ka originalnom članku
 • Ispravljen link ka Mlađinom profiluoffline
User avatar

Posts: 3
Joined: 10 Apr 2012, 00:14

Post Napisano: 29 Apr 2012, 09:56


A jel treba posle da se podešava init, daemon-i, moduli? A i koj bootloader je default?
EDIT: Sad videh da je LILO default bootloader. :)Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4468
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 30 Apr 2012, 05:01


U principu ne. Pri instalaciji imaš izbor servisa koji se pokreću pri bootu. Izabereš ono što ti odgovara i to je to. U /etc/rc.d se nalaze init skripte. Servisi obično imaju svoje skripte (rc.cups, rc.gpm, rc.samba, rc.nfsd, rc.httpd, itd). Uključivanje/isključivanje pokretanja pri bootu vršiš postavljanjem ili uklanjanjem executable bita (chmod +x ili chmod -x).

Jeste, LILO je default bootloader. :) U currentu je Debianov ažurirani LILO (23.x). U 13.37 je nešto stariji LILO 22.x. U /extra se nalazi i grub 1. Ako te zanima grub2, pogledaj u SlackBuilds.org.Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 2122
Joined: 08 Jun 2010, 13:28
Location: Centralna Srbija Kraljevo
Contact:

Post Napisano: 29 May 2012, 08:49


Video prikaz instalacije Slackware Linuxa sa DVD-a.
Video prilozi su radjeni u realnom vremenu bez skracivanja, ukupno 19 minuta.
Preporuka, gledati u punom ekranu (full screen) na 720p ili 1080p HD.
Registrovani Linux korisnik #487729
Upostovano sa Linuks Operativnog SistemaAdministrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 3073
Joined: 01 Apr 2012, 13:50
Location: Mlečni put

Post Napisano: 01 Mar 2013, 22:45


Uzeo sam da radim instalaciju Slackware-a, kod drugara, preko ftp-a i samo da vam javim da sa adrese ftp://ftp.slackware.com/" onclick="window.open(this.href);return false; trenutno ne može da se radi instalacija. ftp://ftp.slackware.org.uk" onclick="window.open(this.href);return false; radi bez problema. upravo ide instalacja.
Use the source, Luke
SSZ irc kanal
Spread the Word, “CHOOSE SLACK! and Don’t look back.”Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4468
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 02 Mar 2013, 02:11


Ako si instalirao 64-bitnu verziju, putanje se malo razlikuju:

Server
ftp.slackware.com
Putanja Slack32
/pub/slackware/slackware-14.0/slackware/
Putanja Slack64
/pub/slackware/slackware64-14.0/slackware64/

Server
mirror.etf.rs
Putanja Slack32
/slackware/slackware-14.0/slackware/
Putanja Slack64
/slackware/slackware64-14.0/slackware64/

Itd.

Btw, na ovaj način možeš da instaliraš i current. Recimo, za etf.rs mirror bi koristio putanju: /slackware/slackware-current/slackware/ ili /slackware/slackware64-current/slackware64/ za slack64.

Edit
Mada je moguće da je i bio pukao server. Ali trenutno radi bez problema, pa sam pomislio da možda nije u pitanju nešto drugo.Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 3073
Joined: 01 Apr 2012, 13:50
Location: Mlečni put

Post Napisano: 02 Mar 2013, 03:50


Instalirao sam 32bit verziju, znam putanje radio sam više puta instalaciju sa mreže - odlično uputstvo.
Sad vidim da radi, možda je i pukao server. Pre par sati nije hteo ni kroz instalaciju ni kroz browser da vidi /pub/slackware/slackware-14.0/slackware/. Instalacija je urađena preko org.uk mirora koji si postavio u postu.

P.S. Instalacija je rađena kod drugara koji je potpuni početnik, nikad nije ni Ubuntu koristio :)
Postavio sam moj klasičan Xfce i sredio malo sistem pa će lagano da uči gde se šta nalazi i čemu šta služi.
Use the source, Luke
SSZ irc kanal
Spread the Word, “CHOOSE SLACK! and Don’t look back.”Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 2122
Joined: 08 Jun 2010, 13:28
Location: Centralna Srbija Kraljevo
Contact:

Post Napisano: 02 Mar 2013, 12:12


Pomenuo bih i ovo, mada manje više se može zaključiti iz Drummerovog i Bokcketovog uputstva.
Puna instalacija (full install) Slekvera se može uraditi uspešno i sa dva USB sticka (a verujem da je sve moguće izvesti i sa jednim) a nešto je malo drugačije nego u zvaničnoj dokumentaciji.

Na jedan USB stick (koji ne treba biti manji od 2.2 gb) kopirati iso Slekvera (ili iso sliku preuzeti direktno na USB stick).
Na drugom USB sticku (koji ne treba biti manji od 50 mb) sa programom UNetbootin spakovati AlienBOB-ov mini ISO image.
Ostalo je sve isto, samo što se na tren izađe iz installera, da bi se sa komandom fdisk -l videla oznaka USB sticka gde smo kopirali iso sliku Slekvera.
I što na ovom prikazu potom idemo na drugu opciju, znači na
2 Install from a hard drive partition pa uneti oznaku gde nam je smeštena iso slika Slekvera (npr. /dev/sdc2)
Slackware Current [Running] - Oracle VM VirtualBox_010.png
2 Install from a hard drive partition
Ovako sam bez ikakvih problema instalirao Slekver 14 32bit na netbook-u koji nema CD/DVD-ROM, a i u budućnosti više neću koristiti na dekstopu i laptopu DVD-ROM i ako ih na njima imam, jer se ovako brže instalira, i ne može da dođe do greške zbog loše narezanog ili loše pročitanog DVD-a prilikom instalacije, što mi se dešavalo više puta.
Inače CD/DVD mediji se sve manje i manje koriste, ne bih se začudio da za par godina nestanu kao što se recimo desilo za flopijem.
Registrovani Linux korisnik #487729
Upostovano sa Linuks Operativnog SistemaAdministrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 3073
Joined: 01 Apr 2012, 13:50
Location: Mlečni put

Post Napisano: 02 Mar 2013, 12:26


Apsolutno nema potrebe za dva usb stika ako imaš jedan od 4. Preko Unetbootin-a se odradi iso i napravi boot-abilni fleš. U izboru source se kaže pre-mounted directory.

Procedura bi bila ovakva:

1. stigli smo do koraka 6 iz prvog posta - izbor instalacionog medija
2. uđemo u TTY2 —> ctrl + alt + F2, pritisnemo Enter da bi koristili tty2
3. napravimo novi direktorijum u, na primer, /mnt/s14 (naziv direktorijuma nije mnogo bitan)
4.

Code: Select all

mount /dev/sdXY /mnt/s14
5. vratimo se u TTY1 —> ctrl + alt + F1
6. unesemo putanju

Code: Select all

/mnt/s14/slackware/
i to je to.
7. Nastavljamo instalaciju.

Ako nemam izbor da radim sa DVD diska onda ova metoda uvek pomaže.
Use the source, Luke
SSZ irc kanal
Spread the Word, “CHOOSE SLACK! and Don’t look back.”


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest