Naša latinica i ћирилица (ćirilica) pod konzolom

Uputstva, saveti i trikovi

Moderator: Urednik

Post Reply

Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4468
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 08 Aug 2020, 15:44


IMG_20200808_170349.jpg
Slika: Midnight Commander na ćirlici (sr_RS lokalitet) prikazuje direktorijume i sa latiničnim i sa ćirilićnim nazivima.

Pod desktop okruženjem nemamo problema sa latinicom i ćirlicom (ako je sistem podešen na UTF-8 kodnu stranu), ali pod konzolom "č,ć,đ,ž" i ćirlica se prikazuju kao kockice. Srećom, ovo je moguće jednostavno postići promenom fonta. S druge strane, nažalost, izbor fontova koji uključuju i ćirilicu i latinicu je mali.

PITANJE: Kako se menja font pod konzolom?

ODGOVOR: Za promenu fonta pod konzolom koristimo komandu setfont. Ona se može pokrenuti samo pod konzolom, ne i pod emulatorima terminala u X ili Waylandu. Osnovna sintaksa bi bila:

Code: Select all

setfont font
Ovde font može biti puna putanja fonta ili samo ime fonta bez putanje i nastavka. Primer

Code: Select all

setfont term-v14n
Ovo će postaviti ovu varijantu Terminusa (Slack 14.2 i noviji) u trenutnom prozoru konzole. Ovaj font se nalazi u /usr/share/kbd/consolefonts pa nije potrebno navesti punu putanju ili nastavak fonta. U slučaju da se željeni font nalazi negde drugde na disku, možete navesti i punu putanju:

Code: Select all

setfont /usr/local/share/consolefonts/customfont.psf.gz
Fontovi koji podržavaju naša slova

Ako se poigrate malo sa fontovima koji se već nalaze u sistemu, videćete da ima dosta fontova koji podržavaju našu latinicu ili ćirilicu. Većina fontova su ili/ili. Osim gore pomenute varijante Terminus fonta (imena datoteka počinu sa term-v) koji podržava oba pisma istovremeno. Ako nemate potrebu pregleda tekstova na ćirlici ili nemate lokalizaciju koja koristi ćirlicu, onda je izbor fontova mnogo veći. Moja preporuka je da eskperimentišete. Ali ako hoćete da idete na sigurno, proverite Terminus varijante. Mislim da "ter-2" varijanta podržava našu latinicu (napr: ter-212n).

Veličina i podebljanost slova Terminus fonta

Naziv terminus fonta nam daju informaciju i o veličini i podebljanosti slova.

Recimo: "term-v16n" je "v" varijanta Terminusa veličine 16 i normalne debljine. "term-v14b" je "v" varijanta Terminusa veličine 14 sa podebljanim slovima (b). Takođe postoji i "v" nivo podebljanosti, ali kod mene ima isti efekat kao "b".

Menjanje rasporeda tastature pod konzolom

Menjanje rasporeda tastature se vrši komandom loadkeys, ali... Definisani rasporedi tastature su praistorijski i možda neće raditi pod UTF8 konzolom. Recimo, srpski raspored "sr-cy" koristi ISO 8859-5 kodnu stranu i podržava samo ćirlicu i englesku latinicu, ali ne i naša latinična slova, nažalost, neće raditi pod UTF-8 konzolom.

Mada, ako vam nije potreban unos ćirlice, "croat" (hrvatski) i "slovene" (slovenački) rade bez problema:

Code: Select all

loadkeys croat
Izmena:

Istraživao sam još malo. Najpribližnija našoj ćirlici je makedonska. Za makedonski jezik postoji mk-utf raspored koji radi bez problema, ali ne rešava problem pošto ne sadrži sva slova koja se koriste u srpskom jeziku. Iako se verovatno može koristiti kao osnova za pravljenje mape za srpsku ćirilicu.

Alternative

Postoje alternative korišćenju međunarodnih mogućnosti Linuks konzole. FBTerm, FBPad, JFBTerm i slični "emulatori terminala" koji rade pod konzolom često omogućavaju proširene mogućnosti internacionalizacije. FBTerm, recimo, podržava TTF fontove i alternativne metode unosa.

Mane ovog pristupa je što ovi programi koriste mogućnosti Linuks framebuffer interfejsa, pa framebuffer programi (fbpdf, fbi, fbida, itd) često ne rade pod njima. Biće ih neophodno pokrenuti u drugoj virtualnoj konzoli (CTRL+ALT+BROJ), u kojoj nije pokrenut "terminal emulator". Naravno, takođe neće raditi ni SVGAlib programi kao što je "seejpeg" koji dolazi uz Slack. I njih je potrebno pokrenuti u drugoj virtualnoj konzoli.Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4468
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 08 Aug 2020, 16:17


Čuvanje podešavanja fonta

Podešavanje fonta komandom setfont neće biti sačuvano nakon sledećeg restarta. Potrebno je da našu setfont liniju dodamo u /etc/rc.d/rc.font. Podrazumevana vrednost je "setfont -v". Opciju "-v" možemo zameniti sa imenom našeg fonta.

Code: Select all

setfont ter-v16b
Čuvanje podešavanja mape tastature

Isto važi i za podešavanje rasporeda tastature komandom 'loadkeys'. Da bi se ova podešavanja primenila i pri sledećem restartu, možemo je dodati u /etc/rc.d/rc.local.


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest