Slackware Security Advisories (sigurnosne nadogradnje)

Novosti u vezi Slackware Linuxa

Moderator: Urednik

Locked

offline

Post Napisano: 30 Jun 2010, 23:01


U ovoj temi biće osvežavane objave sa Slackware Security Advisories stranica, odnosno obaveštenja o sigurnosnim propustima i njihovim nadogradnjama na pogođenim izdanjima Slackware-a.

Dopunjen sadržaj (qki, 06. 02. 2012.)

Pakete sa sigurnosnim ispravkama možete instalirati:

1. Ručno, preuzimanjem sa omiljenog mirrora iz /patches foldera - /slackware-<verzija>/patches/packages/ za 32-bitno, odnosno /slackware64-<verzija>/patches/packages/ za 64-bitno izdanje. Postojeće pakete nadograđujete komandom upgradepkg:

Code: Select all

# upgradepkg <puni-naziv-paketa>
Po nadogradnji, još vam preostaje da prilagodite stare konfiguracione datoteke nadograđenim ili ih jednostavno u potpunosti zamjenite novim (npr. u slučaju da niste ništa prilagođavali)

Code: Select all

# find /etc -name *.new
2. Automatski, upotrebom alatke slackpkg. U slučaju da koristite Slackware 12.2 ili noviji, slackpkg je već instaliran. Za izdanja Slackware-a starija od 12.2, slackpkg se nalazi u /extra i morate ga ručno instalirati. Potrebno je samo prilagoditi datoteku /etc/slackpkg/mirrors tj. izabrati željeni server za preuzimanje paketa (možete konsultovati uputstvo za slackpkg u našoj dokumentaciji). Paketi se nadograđuju sledećim komandama:

Code: Select all

# slackpkg update
# slackpkg upgrade-all
Za razliku od prvog načina, slackpkg će vas automatski pitati šta da radi sa novim konfiguracionim datotekama (ako postoje). Najsigurnija varijanta vam je opcija "P" (prompt) - pruža uvid u svaku datoteku pojedinačno.

Napomena:

- Ako koristite 64-bitnu verziju Slackware-a u kombinaciji sa AlienBOB-ovim multilib paketima, a u slučaju da je neki od njih pogođen sigurnosnim propustom, nove pakete sa sigurnosnim ispravkama ćete ručno preuzeti i instalirati iz njegovog repozitorija.
- U slučaju da ste neki od zvaničnih paketa zamijenili svojim, za instaliranje sigurnosnih nadogradnji koristite način br. 1. Ako želite da koristite način br. 2, dodajte nazive tih paketa u /etc/slackpkg/blacklist (kako bi ste izbjegli mogućnost da automatski budu zamijenjeni zvaničnim Slackware paketima).
Last edited by bocke on 17 Jan 2012, 19:33, edited 1 time in total.
Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 06 Feb 2012, 12:26


=> 02. 02. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

ca-certificates-20111211-noarch-1_slack13.37.txz
coreutils-8.15-i486-1_slack13.37.txz
freetype-2.4.8-i486-1_slack13.37.txz
mozilla-firefox-10.0-i486-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-10.0-i486-1_slack13.37.txz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack13.37.txz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

ca-certificates-20111211-noarch-1_slack13.37.txz
coreutils-8.15-x86_64-1_slack13.37.txz
freetype-2.4.8-x86_64-1_slack13.37.txz
mozilla-firefox-10.0-x86_64-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-10.0-x86_64-1_slack13.37.txz
openssl-0.9.8t-x86_64-1_slack13.37.txz
openssl-solibs-0.9.8t-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

coreutils-8.15-i486-1_slack13.1.txz
freetype-2.4.8-i486-1_slack13.1.txz
mozilla-firefox-3.6.26-i486-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.18-i486-1_slack13.1.txz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack13.1.txz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack13.1.txz
Slackware64 13.1

Code: Select all

coreutils-8.15-x86_64-1_slack13.1.txz
freetype-2.4.8-x86_64-1_slack13.1.txz
mozilla-firefox-3.6.26-x86_64-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.18-x86_64-1_slack13.1.txz
openssl-0.9.8t-x86_64-1_slack13.1.txz
openssl-solibs-0.9.8t-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

coreutils-8.15-i486-1_slack13.0.txz
freetype-2.4.8-i486-1_slack13.0.txz
mozilla-firefox-3.6.26-i486-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.18-i486-1_slack13.0.txz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack13.0.txz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack13.0.txz
Slackware64 13.0

Code: Select all

coreutils-8.15-x86_64-1_slack13.0.txz
freetype-2.4.8-x86_64-1_slack13.0.txz
mozilla-firefox-3.6.26-x86_64-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.18-x86_64-1_slack13.0.txz
openssl-0.9.8t-x86_64-1_slack13.0.txz
openssl-solibs-0.9.8t-x86_64-1_slack13.0.txz
Slackware 12.2

Code: Select all

freetype-2.4.8-i486-1_slack12.2.tgz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack12.2.tgz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack12.2.tgz
Slackware 12.1

Code: Select all

freetype-2.4.8-i486-1_slack12.1.tgz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack12.1.tgz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack12.1.tgz
Slackware 12.0

Code: Select all

freetype-2.4.8-i486-1_slack12.0.tgz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack12.0.tgz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack12.0.tgz
Slackware 11.0

Code: Select all

freetype-2.4.8-i486-1_slack11.0.tgz
openssl-0.9.8t-i486-1_slack11.0.tgz
openssl-solibs-0.9.8t-i486-1_slack11.0.tgzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 08 Feb 2012, 22:46


=> 08. 02. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Napomena korisnicima multilib 64-bitnog izdanja Slackware-a: nadogradnje sa sigurnosnim ispravkama za glibc-* pakete morate preuzeti od AlienBOB-a. Razumljivo, još uvijek nisu dostupni, možete ih očekivati u sledeća 2-3 dana.

Slackware 13.37

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack13.37.txz
glibc-2.13-i486-5_slack13.37.txz
glibc-i18n-2.13-i486-5_slack13.37.txz
glibc-profile-2.13-i486-5_slack13.37.txz
glibc-solibs-2.13-i486-5_slack13.37.txz
glibc-zoneinfo-2.13-noarch-5_slack13.37.txz
httpd-2.2.22-i486-1_slack13.37.txz
php-5.3.10-i486-1_slack13.37.txz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack13.37.txz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

apr-util-1.4.1-x86_64-1_slack13.37.txz
glibc-2.13-x86_64-5_slack13.37.txz
glibc-i18n-2.13-x86_64-5_slack13.37.txz
glibc-profile-2.13-x86_64-5_slack13.37.txz
glibc-solibs-2.13-x86_64-5_slack13.37.txz
glibc-zoneinfo-2.13-noarch-5_slack13.37.txz
httpd-2.2.22-x86_64-1_slack13.37.txz
php-5.3.10-x86_64-1_slack13.37.txz
proftpd-1.3.4a-x86_64-1_slack13.37.txz
vsftpd-2.3.5-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack13.1.txz
glibc-2.11.1-i486-6_slack13.1.txz
glibc-i18n-2.11.1-i486-6_slack13.1.txz
glibc-profile-2.11.1-i486-6_slack13.1.txz
glibc-solibs-2.11.1-i486-6_slack13.1.txz
glibc-zoneinfo-2.11.1-noarch-6_slack13.1.txz
httpd-2.2.22-i486-1_slack13.1.txz
php-5.3.10-i486-1_slack13.1.txz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack13.1.txz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack13.1.txz
Slackware64 13.1

Code: Select all

apr-util-1.4.1-x86_64-1_slack13.1.txz
glibc-2.11.1-x86_64-6_slack13.1.txz
glibc-i18n-2.11.1-x86_64-6_slack13.1.txz
glibc-profile-2.11.1-x86_64-6_slack13.1.txz
glibc-solibs-2.11.1-x86_64-6_slack13.1.txz
glibc-zoneinfo-2.11.1-noarch-6_slack13.1.txz
httpd-2.2.22-x86_64-1_slack13.1.txz
php-5.3.10-x86_64-1_slack13.1.txz
proftpd-1.3.4a-x86_64-1_slack13.1.txz
vsftpd-2.3.5-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack13.0.txz
httpd-2.2.22-i486-1_slack13.0.txz
php-5.3.10-i486-1_slack13.0.txz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack13.0.txz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack13.0.txz
Slackware64 13.0

Code: Select all

apr-util-1.4.1-x86_64-1_slack13.0.txz
httpd-2.2.22-x86_64-1_slack13.0.txz
php-5.3.10-x86_64-1_slack13.0.txz
proftpd-1.3.4a-x86_64-1_slack13.0.txz
vsftpd-2.3.5-x86_64-1_slack13.0.txz
Slackware 12.2

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack12.2.tgz
httpd-2.2.22-i486-1_slack12.2.tgz
php-5.3.10-i486-1_slack12.2.tgz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack12.2.tgz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack12.2.tgz
Slackware 12.1

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack12.1.tgz
httpd-2.2.22-i486-1_slack12.1.tgz
php-5.3.10-i486-1_slack12.1.tgz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack12.1.tgz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack12.1.tgz
Slackware 12.0

Code: Select all

apr-util-1.4.1-i486-1_slack12.0.tgz
httpd-2.2.22-i486-1_slack12.0.tgz
php-5.3.10-i486-1_slack12.0.tgz
proftpd-1.3.4a-i486-1_slack12.0.tgz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack12.0.tgz
Slackware 11.0

Code: Select all

proftpd-1.3.4a-i486-1_slack11.0.tgz
vsftpd-2.3.5-i486-1_slack11.0.tgzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 11 Feb 2012, 18:31


=> 11. 02. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

mozilla-firefox-10.0.1-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7.1-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7.1-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

mozilla-firefox-10.0.1-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7.1-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7.1-x86_64-1_slack13.37.txzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 23 Feb 2012, 18:53


=> 22. 02. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

libpng-1.4.9-i486-1_slack13.37.txz
mozilla-firefox-10.0.2-i486-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-10.0.2-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7.2-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7.2-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

libpng-1.4.9-x86_64-1_slack13.37.txz
mozilla-firefox-10.0.2-x86_64-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-10.0.2-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.7.2-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.7.2-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

libpng-1.4.9-i486-1_slack13.1.txz
mozilla-firefox-3.6.27-i486-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.19-i486-1_slack13.1.txz
Slacware64 13.1

Code: Select all

libpng-1.4.9-x86_64-1_slack13.1.txz
mozilla-firefox-3.6.27-x86_64-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.19-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack13.0.txz
mozilla-firefox-3.6.27-i486-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.19-i486-1_slack13.0.txz
Slacware64 13.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-x86_64-1_slack13.0.txz
mozilla-firefox-3.6.27-x86_64-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.19-x86_64-1_slack13.0.txz
Slackware 12.2

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack12.2.tgz
Slackware 12.1

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack12.1.tgz
Slackware 12.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack12.0.tgz
Slackware 11.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack11.0.tgz
Slackware 10.2

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack10.2.tgz
Slackware 10.1

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack10.1.tgz
Slackware 10.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack10.0.tgz
Slackware 9.1

Code: Select all

libpng-1.2.47-i486-1_slack9.1.tgz
Slackware 9.0

Code: Select all

libpng-1.2.47-i386-1_slack9.0.tgz
Slackware 8.1

Code: Select all

libpng-1.2.47-i386-1_slack8.1.tgzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 17 Mar 2012, 10:03


=> 14. 03. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

mozilla-firefox-11.0-i486-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-11.0-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.8-i486-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.8-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

mozilla-firefox-11.0-x86_64-1_slack13.37.txz
mozilla-thunderbird-11.0-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-2.8-x86_64-1_slack13.37.txz
seamonkey-solibs-2.8-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

mozilla-firefox-3.6.28-i486-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.20-i486-1_slack13.1.txz
Slacware64 13.1

Code: Select all

mozilla-firefox-3.6.28-x86_64-1_slack13.1.txz
mozilla-thunderbird-3.1.20-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

mozilla-firefox-3.6.28-i486-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.20-i486-1_slack13.0.txz
Slacware64 13.0

Code: Select all

mozilla-firefox-3.6.28-x86_64-1_slack13.0.txz
mozilla-thunderbird-3.1.20-x86_64-1_slack13.0.txzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 04 Apr 2012, 22:12


=> 04. 04. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

mozilla-thunderbird-11.0.1-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

mozilla-thunderbird-11.0.1-x86_64-1_slack13.37.txzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 08 Apr 2012, 23:17


=> 07. 04. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

libtiff-3.9.6-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

libtiff-3.9.6-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

libtiff-3.9.6-i486-1_slack13.1.txz
Slackware64 13.1

Code: Select all

libtiff-3.9.6-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-6_slack13.0.txz
Slackware64 13.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-x86_64-6_slack13.0.txz
Slackware 12.2

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-6_slack12.2.tgz
Slackware 12.1

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-6_slack12.1.tgz
Slackware 12.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-6_slack12.0.tgz
Slackware 11.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-5_slack11.0.tgz
Slackware 10.2

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-4_slack10.2.tgz
Slackware 10.1

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-4_slack10.1.tgz
Slackware 10.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-4_slack10.0.tgz
Slackware 9.1

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i486-4_slack9.1.tgz
Slackware 9.0

Code: Select all

libtiff-3.8.2-i386-4_slack9.0.tgzPrijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 699
Joined: 08 May 2007, 12:39
Location: Banja Luka

Post Napisano: 12 Apr 2012, 07:52


=> 11. 04. 2012.

Pregled paketa sa sigurnosnim ispravkama.

Slackware 13.37

Code: Select all

pidgin-2.10.3-i486-1_slack13.37.txz
samba-3.5.14-i486-1_slack13.37.txz
Slackware64 13.37

Code: Select all

pidgin-2.10.3-x86_64-1_slack13.37.txz
samba-3.5.14-x86_64-1_slack13.37.txz
Slackware 13.1

Code: Select all

pidgin-2.10.3-i486-1_slack13.1.txz
samba-3.5.14-i486-1_slack13.1.txz
Slackware64 13.1

Code: Select all

pidgin-2.10.3-x86_64-1_slack13.1.txz
samba-3.5.14-x86_64-1_slack13.1.txz
Slackware 13.0

Code: Select all

pidgin-2.10.3-i486-1_slack13.0.txz
samba-3.2.15-i486-5_slack13.0.tx
Slackware64 13.0

Code: Select all

pidgin-2.10.3-x86_64-1_slack13.0.txz
samba-3.2.15-x86_64-5_slack13.0.txz
Slackware 12.2

Code: Select all

pidgin-2.10.3-i486-1_slack12.2.tgz
samba-3.2.15-i486-5_slack12.2.tgz
Slackware 12.1

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack12.1.tgz
Slackware 12.0

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack12.0.tgz
Slackware 11.0

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack11.0.tgz
Slackware 10.2

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack10.2.tgz
Slackware 10.1

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack10.1.tgz
Slackware 10.0

Code: Select all

samba-3.0.37-i486-5_slack10.0.tgz


Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests