[REŠENO] CUPS 1.5.4 WTF???

Imate problem sa grafičkom karticom, monitorom, periferijama... ovo je mesto za vas

Moderator: Urednik

Post Reply

Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 57
Joined: 14 Jan 2013, 12:15

Post Napisano: 13 Nov 2013, 10:30


Ajmo ukratko... sa kim treba da se &$#/&#%&%$%#% da bi mi proradio lokalni štampač povezan preko USB-a?

Štampač: Lexmark E260 USB
OS: Slackware 14.0
Kernel: 3.2.29-smp
Cups: 1.5.4-i486-2

Blacklistovan modul usblp u /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Code: Select all

blacklist usblp
lsmod kaže

Code: Select all

Module         Size Used by
snd_seq_dummy      1119 0 
snd_seq_oss      24956 0 
snd_seq_midi_event   4568 1 snd_seq_oss
snd_seq        41599 5 snd_seq_midi_event,snd_seq_oss,snd_seq_dummy
snd_seq_device     4276 3 snd_seq,snd_seq_oss,snd_seq_dummy
snd_pcm_oss      33254 0 
snd_mixer_oss     12984 3 snd_pcm_oss
ipv6         238549 32 
lp           7119 0 
ppdev          4710 0 
parport_pc       16755 0 
parport        26159 3 parport_pc,ppdev,lp
fuse          58282 3 
snd_hda_codec_realtek  150654 1 
nvidia        7040139 18 
thermal         6587 0 
snd_hda_intel     19503 8 
snd_hda_codec     70505 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep        4802 1 snd_hda_codec
snd_pcm        59013 4 snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc     5925 2 snd_pcm,snd_hda_intel
processor       23020 0 
agpgart        22087 1 nvidia
k10temp         2131 0 
snd_timer       14798 3 snd_pcm,snd_seq
psmouse        54408 0 
evdev          7314 5 
button         3665 0 
serio_raw        3349 0 
forcedeth       47072 0 
thermal_sys      12122 2 processor,thermal
i2c_nforce2       4512 0 
hwmon          1033 2 thermal_sys,k10temp
i2c_core        16454 2 i2c_nforce2,nvidia
snd          43657 22 snd_timer,snd_pcm,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek,snd_mixer_oss,snd_pcm_oss,snd_seq_device,snd_seq,snd_seq_oss
soundcore        4570 3 snd
loop          14650 0 
Dodato udev pravilo u /etc/udev/rules.d/10-usbprinters.rules

Code: Select all

ATTR{idVendor}=="043d", ATTR{idProduct}=="0122", MODE:="0664", GROUP:="lp"
lsusb kaže

Code: Select all

Bus 001 Device 002: ID 043d:0122 Lexmark International, Inc. 
dmesg kaže

Code: Select all

[ 1059.817392] usb 1-6: USB disconnect, device number 2
[ 1061.988040] usb 1-6: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 1062.102989] usb 1-6: New USB device found, idVendor=043d, idProduct=0122
[ 1062.102993] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1062.102995] usb 1-6: Product: Lexmark E260
[ 1062.102997] usb 1-6: Manufacturer: Lexmark International
[ 1062.102998] usb 1-6: SerialNumber: 72B53GR
tail -f /var/log/messages kaže

Code: Select all

Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1061.988040] usb 1-6: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1062.102989] usb 1-6: New USB device found, idVendor=043d, idProduct=0122
Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1062.102993] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1062.102995] usb 1-6: Product: Lexmark E260
Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1062.102997] usb 1-6: Manufacturer: Lexmark International
Nov 13 10:22:21 Dragan105 kernel: [ 1062.102998] usb 1-6: SerialNumber: 72B53GR
Nov 13 10:22:21 Dragan105 mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6" 
Nov 13 10:22:21 Dragan105 mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device 
/usr/lib/cups/backend# ./usb kaže

Code: Select all

DEBUG: list_devices
DEBUG: libusb_get_device_list=3
DEBUG2: Printer found with device ID: MANUFACTURER:Lexmark International;COMMAND SET:PCL 6 Emulation, PostScript Level 3 Emulation, NPAP, PJL;MODEL:Lexmark E260;CLS:PRINTER;DES:Lexmark E260;CID:Lexmark_Internationa4B5D, Lexmark_Internationa4BAD, Lexmark_Internationa9D12, Lexmark_InternationaCC02;COMMENT:ECP1.0, LV_043D, LP_0122, LF_0050; Device URI: usb://Lexmark/E260?serial=72B53GR
direct usb://Lexmark/E260?serial=72B53GR "Lexmark Lexmark E260" "Lexmark Lexmark E260" "MANUFACTURER:Lexmark International;COMMAND SET:PCL 6 Emulation, PostScript Level 3 Emulation, NPAP, PJL;MODEL:Lexmark E260;CLS:PRINTER;DES:Lexmark E260;CID:Lexmark_Internationa4B5D, Lexmark_Internationa4BAD, Lexmark_Internationa9D12, Lexmark_InternationaCC02;COMMENT:ECP1.0, LV_043D, LP_0122, LF_0050;" ""
lpinfo kaže

Code: Select all

lpinfo -v
network lpd
network socket
network ipp
network http
network ipps
network https
direct hp
network smb
network beh
direct hpfax
ldconfig kaže

Code: Select all

ldconfig -p | grep libcups 
    libcupsppdc.so.1 (libc6) => /usr/lib/libcupsppdc.so.1
    libcupsppdc.so (libc6) => /usr/lib/libcupsppdc.so
    libcupsmime.so.1 (libc6) => /usr/lib/libcupsmime.so.1
    libcupsmime.so (libc6) => /usr/lib/libcupsmime.so
    libcupsimage.so.2 (libc6) => /usr/lib/libcupsimage.so.2
    libcupsimage.so (libc6) => /usr/lib/libcupsimage.so
    libcupsdriver.so.1 (libc6) => /usr/lib/libcupsdriver.so.1
    libcupsdriver.so (libc6) => /usr/lib/libcupsdriver.so
    libcupscgi.so.1 (libc6) => /usr/lib/libcupscgi.so.1
    libcupscgi.so (libc6) => /usr/lib/libcupscgi.so
    libcups.so.2 (libc6) => /usr/lib/libcups.so.2
    libcups.so (libc6) => /usr/lib/libcups.so
lpstat pre i posle pokretanja štampe test stranice

Code: Select all

lpstat -p -d
printer CLP-300splc is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:16 AM CET
printer HP1020_Srba is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer HP1020_Zorica109 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer HPLasJet1150 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:20 AM CET

printer LexmarkE260 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 09:33:56 AM CET

printer Samsung1910 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:17 AM CET
printer SCX-3400-Series is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer SCX3400F is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
system default destination: SCX3400F

Code: Select all

lpstat -p -d
printer CLP-300splc is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:16 AM CET
printer HP1020_Srba is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer HP1020_Zorica109 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer HPLasJet1150 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:20 AM CET

printer LexmarkE260 now printing LexmarkE260-151. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:45:03 AM CET
    Waiting for printer to become available.

printer Samsung1910 is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:17 AM CET
printer SCX-3400-Series is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
printer SCX3400F is idle. enabled since Wed 13 Nov 2013 10:05:09 AM CET
system default destination: SCX3400F
Iz bilo čega da krenem konfiguraciju štampača, jednostavno mi ne daje opciju dodavanja USB uređaja, čak i kad ručno ukucam uri direct usb:// ..... iz koda iznad i dalje nema šanse da proradi.

Znači sistem vidi i reaguje na priključivanje / isključivanje štampača, ali nemam način da ga "upoznam" sa CUPS-om. Probao sam i sa instalacijom prethodne verzije (cups-1.4.6-i486-1 za 13.37) ali je to naravno prebilo KDE-ov alat za podešavanje štampača.

Ko je ovde lud, koliko i zašto, ne znam, ali ako ne rešim problem štampanja (koji je na žalost sve veći i veći iz verzije u verziju), bit će vrlo čupavo :(Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline

Posts: 153
Joined: 15 Aug 2012, 23:51

Post Napisano: 13 Nov 2013, 10:55


Treba li neki drajver da se instalira za usb štampač?
Najjednostavnije je tako, barem u mom slučaju sa HP-om pod Slakom i BSD-om - instaliram hplip koji (polu)automatski "nađe" i poveže štampač/multi-uređaj sa CUPS-om, a nakon toga je lako...Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline

Posts: 100
Joined: 04 Jun 2010, 06:28

Post Napisano: 13 Nov 2013, 11:07


post-script driver.
dugo nisam koristio cups i nemam ga trenuntno u sistemu.
probaj da restartujes cups sa izmenama koje si izvrsio. Ako ne, vrati sve u prvobitno. ( ne vidim razlog za blacklist korak. )
par linkova koji bi mogli biti od pomoci:

https://www.openprinting.org/printer/Le ... xmark-E260" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.lexmark.com/index?docLoc ... cale=EN_US" onclick="window.open(this.href);return false;

srecno : )Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 57
Joined: 14 Jan 2013, 12:15

Post Napisano: 13 Nov 2013, 12:37


Titty Twister wrote:Treba li neki drajver da se instalira za usb štampač?
Najjednostavnije je tako, barem u mom slučaju sa HP-om pod Slakom i BSD-om - instaliram hplip koji (polu)automatski "nađe" i poveže štampač/multi-uređaj sa CUPS-om, a nakon toga je lako...
Da bi došao do koraka da se instalira drajver, odnosno ppd fajl, CUPS treba da prepozna da je na računar povezan štampač preko USB-a i da onda ponudi izbor proizvođača i dostupnih drajvera, ali ja ne dobijam tu mogućnost. CUPS jednostavno čak ni ne nudi direct:usb vezu već samo direct:hp i direct:hpfax što se vidi iz lpinfo-a
p wrote:post-script driver.
dugo nisam koristio cups i nemam ga trenuntno u sistemu.
probaj da restartujes cups sa izmenama koje si izvrsio. Ako ne, vrati sve u prvobitno. ( ne vidim razlog za blacklist korak. )
par linkova koji bi mogli biti od pomoci:

https://www.openprinting.org/printer/Le ... xmark-E260" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.lexmark.com/index?docLoc ... cale=EN_US" onclick="window.open(this.href);return false;

srecno : )
Openprinting mi je izvor za odgovarajući ppd :) a blacklist služi da se ne bi svađao usblp modul sa CUPS-om, zbog nekih promena... nisam obratio tačno pažnju kojih. LQ tema je savetovala to, mada i sa i bez usblp modula ista stvar :angry:Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline

Posts: 153
Joined: 15 Aug 2012, 23:51

Post Napisano: 13 Nov 2013, 13:30


Nije baš isto ppd i drajver...
Ne znam za ovaj model, ali instalacijom hplip drajvera u mom slučaju "hpaio" postaje vidljiv cups-u i bez određenog .ppd fajla koji čak mogu biti različiti. Slak dolazi sa hplip paketom koji automatski prepoznaje i instalira uređaj (u cups-u samo podesim opcije), dok su npr. na BSD-u potrebni paketi od kojih zavisi da li će hplip drajver videti uređaj (npr. foo2zjs) i još neka dodatna podešavanja - pre određivanja odgovarajućeg .ppd-a kroz hp-setup ili cups...

Pogledaj i ovde, izlistana je mogućnost preuzimanja drajvera za gomilu os-a i linux.a, mada nema Slak paketa niti upakovanog izvornog koda. Možda pomogne "rpm2tgz" RadHat-ovog paketa, ali proveri i eventualne zavisnosti...

Proveri i da li ti cupsd startuje sa sistemom. :)Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 57
Joined: 14 Jan 2013, 12:15

Post Napisano: 13 Nov 2013, 14:13


Vidim ja da reči nisu dovoljne :D

Još jednom, da bi uopšte došao u mogućnost da instaliram bilo šta, tj. adekvatan drajver za štampač, CUPS mora da shvati/vidi da ima nešto zakačeno za kompjuter, da "prepozna" uređaj i da ponudi nešto....

Ranije je bilo dovoljno da ubodem štampač, pa čak i pre nego što pokrenem bilo koji gui za podešavanje, sistem sam izbaci da je štampač taj i taj prikopčan i da moram da instaliram bla bla ba (ako već nema), da bi ga mogao koristiti. U tom prozoru uglavnom piše da je pronađen štampač taj i taj i da je povezan preko usb://imeure" onclick="window.open(this.href);return false;đaja/nekibroj

Sada to ne dobijam, a samim tim ni CUPS (probao i iz XFce, KDE i localhost:631) ne konta da je štampač prikačen na sistem.
Sa druge strane, sistem kao sistem "VIDI" i prepoznaje uređaj (vidi se iz prvog post-a).

Idemo redom. Kad hoću da dodam novi printer, pokrenem gui i dobijem ovo:
Image

Kao što se vidi, čak ni sad ne vidi prikačen štampač, a ranije ga je odmah stavljao na vrh...

Misleći da će pomoći ako mu ubacim ispravan uri, ipak sam nastavio sa instalacijom i dobio ovo:
Image

Znači kao tu je.

ALI, kad ga dvokliknem:
Image

Još jednom, ovo je isforsirana konfiguracija, znači umesto da CUPS automatski prepozna uređaj i uri, ja sam ga ručno uneo, ali i dalje ništa.

CUPS logovi ne daju ništa pametno.
Attachments
lexmark1.png
waiting....
lexmark2.png
Instaliran
lexmark.png
Add new printerPoznata ličnost
Poznata ličnost
offline

Posts: 153
Joined: 15 Aug 2012, 23:51

Post Napisano: 13 Nov 2013, 15:40


"A *ebem li ga Lazare!" :)
Problem u Slak-u - nikada nije bio po ovom (i mnogim drugim pitanjima)...
Problem je najverovatnije u Lexmarkovom drajveru koji dobijaš uz Slek (inače ga ne bi automatski prepoznavao i prikazivao), a nakon što sam malo "proguglao" zapazio sam slične žalbe i kod Ubuntu-a i Mint-a po istom pitanju u skorije vreme...
Nisam zapazio da su rešili (mada nisam mnogo ni čačkao), ali je preporuka bila upravo reinstalacija drajvera i instaliranje najnovije verzije sa sajta proizvođača...Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 1053
Joined: 18 Feb 2012, 15:14
Location: Despotovac
Contact:

Post Napisano: 13 Nov 2013, 19:50


Нисам све читао, али мени је са мојим EPSON-ом успело тако што сам додао MODE 0666, а не 0664.
Онда сам преко localhost:631 додао штампач.Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 57
Joined: 14 Jan 2013, 12:15

Post Napisano: 14 Nov 2013, 07:58


Slackmuz to je to! 0666 :D

Za sada može da se stavi kao rešeno, pošto nisam još probao da ga obrišem pa da ga ponovo dodam, da vidim da li će ga CUPS pronaći.Elitni član
Elitni član
offline
User avatar

Posts: 204
Joined: 07 Mar 2007, 13:34

Post Napisano: 14 Nov 2013, 22:16


Heh!
Ja sam se, svojevremeno, da prostite, guzio sa podešavanjem Lexmark-a E120 na Slackware-u sa CUPS-om.
Nijedan drajver mi nije odgovarao, svaki je davao loš kvalitet štampe. Završilo se tako što sam pokretao virtualnu mašinu sa XP-om i odatle štampao :D
A sad jedva nađoh drajvere za njega za win 7 :angry:


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests