Nvidia i ATI graficki drajveri!

Imate problem sa grafičkom karticom, monitorom, periferijama... ovo je mesto za vas

Moderator: Urednik

Post Reply

Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4215
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:16


Ako si na 14.1, dolazi sa Mesom 9.1.7. Ta verzija bi trebalo da podržava do OpenGL 3.3. Bez nadogradnje nekih Slack-ovih paketa, možda se može nadograditi na 9.2. Sa nadogradnjom je moguće instalirati 10.x. Možda i 11.x, ali onda raste broj paketa koje je potrebno nadograditi.

Šta konkretno pokušavaš da uradiš? Koju igru pokušavaš da pokreneš?Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 156
Joined: 17 Jul 2015, 17:09

Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:25


Nećeš verovati, Tuxcart 3D, verzija 0.9. :grin:
Doduše, nimalo naivna po pitanju grafike.

Izgradio juče pomoću "sbopkg" i sve je proteklo u redu, do pokretanja igrice.
Tux kaže da je drajver mator, a igru pokreće uz prilično lošu grafiku.
Lošu, u odnosu na ono kako treba da izgleda. Kada "pojačam" efekte,
ne dešava se ništa spektakularno i nedostaju senke, transparentne zazalice itd.

Ova verzija OpenGL je 2.1 ako se ne varam (prethodni post), a igrica zahteva 3.0.Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4215
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:34


Probaj da instaliraš libtxc_dxtn iz SlackBuilds.org. Javi da li je to pomoglo. :)

I okači screenshot te greške. Beš ga, bez konkretnog teksta je jako teško pogoditi o čemu se radi. :)Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 156
Joined: 17 Jul 2015, 17:09

Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:43


Izlaz iz terminala:

Code: Select all

bash-4.2# supertuxkart
[verbose ] main: Error messages and other text output will be logged to /root/.config/supertuxkart/0.8.2/stdout.log.
[info  ] [FileManager]: Data files will be fetched from: '/usr/share/supertuxkart/data/'
[info  ] [FileManager]: User directory is '/root/.config/supertuxkart/0.8.2/'.
[info  ] [FileManager]: Addons files will be stored in '/root/.local/share/supertuxkart/addons/'.
[info  ] [FileManager]: Screenshots will be stored in '/root/.cache/supertuxkart/screenshots/'.
[info  ] [FileManager]: User-defined grand prix will be stored in '/root/.local/share/supertuxkart/grandprix/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 0 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/challenges/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 1 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/fonts/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 2 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/gfx/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 3 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/grandprix/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 4 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/gui/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 5 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/library/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 6 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/models/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 7 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/music/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 8 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/tracks/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 9 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/sfx/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 10 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/shaders/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 11 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/skins/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 12 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/textures/'.
[info  ] [FileManager]: Asset 13 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/po/'.
[verbose ] translation: Env var LANGUAGE = 'en_US.UTF-8'.
[verbose ] translation: Language 'English (United States)'.
Adding language fallback en
Irrlicht Engine version 1.8.0
Linux 4.1.6 #2 SMP Fri Aug 21 01:28:50 CDT 2015 x86_64
[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: X Error: GLXBadFBConfig

[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: From call : unknown

[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: X Error: GLXBadFBConfig

[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: From call : unknown

[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: X Error: GLXBadFBConfig

[warn  ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: From call : unknown

[info  ] IrrDriver: OpenGL version: 2.1
[info  ] IrrDriver: OpenGL vendor: X.Org
[info  ] IrrDriver: OpenGL renderer: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
[info  ] IrrDriver: OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.1.7
[info  ] GLDriver: ARB Base Instance Present
[info  ] GLDriver: ARB Texture Storage Present
[info  ] GLDriver: ARB Uniform Buffer Object Present
[warn  ] irr_driver: Using the fixed pipeline (old GPU, or shaders disabled in options)
[info  ] GUIEngine: scale: 0.512000
[info  ] GrandPrixManager: Loading Grand Prix files from /usr/share/supertuxkart/data/grandprix/
[info  ] GrandPrixManager: Loading Grand Prix files from /root/.local/share/supertuxkart/grandprix/
[info  ] ClientNetworkManager: Host initialized.
[info  ] ClientNetworkManager: Ready !
[warn  ] OpenGL: Driver is too old!
[info  ] STKHost: Listening has been stopped
[verbose ] Thread: Start waiting 3855763.858000
[verbose ] Thread: Stop waiting 3855765.859000
[verbose ] Thread: Waited for more than 2.000000 seconds for thread to become deleteable
[info  ] Thread: News manager not stopping, exiting anyway.
[info  ] Singleton: Destroyed singleton.
[warn  ] STKHost: Packet logging file has been closed.
[info  ] Singleton: Destroyed singleton.
Inače, kada učita igricu, ispiše sledeću poruku: "Your driver is too old. Please install latest video drivers."

Za svaki slučaj evo još podataka:

Code: Select all

modinfo -p radeon
no_wb:Disable AGP writeback for scratch registers (int)
modeset:Disable/Enable modesetting (int)
dynclks:Disable/Enable dynamic clocks (int)
r4xx_atom:Enable ATOMBIOS modesetting for R4xx (int)
vramlimit:Restrict VRAM for testing, in megabytes (int)
agpmode:AGP Mode (-1 == PCI) (int)
gartsize:Size of PCIE/IGP gart to setup in megabytes (32, 64, etc., -1 = auto) (int)
benchmark:Run benchmark (int)
test:Run tests (int)
connector_table:Force connector table (int)
tv:TV enable (0 = disable) (int)
audio:Audio enable (-1 = auto, 0 = disable, 1 = enable) (int)
disp_priority:Display Priority (0 = auto, 1 = normal, 2 = high) (int)
hw_i2c:hw i2c engine enable (0 = disable) (int)
pcie_gen2:PCIE Gen2 mode (-1 = auto, 0 = disable, 1 = enable) (int)
msi:MSI support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
lockup_timeout:GPU lockup timeout in ms (default 10000 = 10 seconds, 0 = disable) (int)
fastfb:Direct FB access for IGP chips (0 = disable, 1 = enable) (int)
dpm:DPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
aspm:ASPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
runpm:PX runtime pm (1 = force enable, 0 = disable, -1 = PX only default) (int)
hard_reset:PCI config reset (1 = force enable, 0 = disable (default)) (int)
vm_size:VM address space size in gigabytes (default 4GB) (int)
vm_block_size:VM page table size in bits (default depending on vm_size) (int)
deep_color:Deep Color support (1 = enable, 0 = disable (default)) (int)
use_pflipirq:Pflip irqs for pageflip completion (0 = disable, 1 = as fallback, 2 = exclusive (default)) (int)
bapm:BAPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
backlight:backlight support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
auxch:Use native auxch experimental support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
mst:DisplayPort MST experimental support (1 = enable, 0 = disable) (int)
Kako proveravam šta je od ovoga pokrenuto i sa kakvim parametrima? :question:Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4215
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:09


To uopšte nije bitno. :)

Šta kaže:

Code: Select all

glxinfo | grep renderingPoznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 156
Joined: 17 Jul 2015, 17:09

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:11


Znao sam... :rolleyes:

Code: Select all

glxinfo | grep rendering
direct rendering: YesAdministrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4215
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:19


Ok, znači 3D drajver je aktivan. Sad da vidimo koji. :)

Code: Select all

glxinfo | head -50Poznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 156
Joined: 17 Jul 2015, 17:09

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:26


Code: Select all

glxinfo | head -50
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_create_context_es2_profile, 
  GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, 
  GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
  GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, 
  GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, 
  GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, 
  GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, 
  GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control, 
  GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGIS_multisample, 
  GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, 
  GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, 
  GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, 
  GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control, 
  GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGIS_multisample, 
  GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, 
  GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.1.7
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
  GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend, 
  GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export, 
  GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, 
  GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_base_instance, 
  GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float, 
  GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output, 
  GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, 
  GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend, 
  GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced, 
  GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4215
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:39


Šta kaže:

Code: Select all

lsmodPoznata ličnost
Poznata ličnost
offline
User avatar

Posts: 156
Joined: 17 Jul 2015, 17:09

Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:46


Kad smo već kod ovoga, na 4.16 kernelu (trenutno aktivan) pojavljuje se "i915" modul,
dok ga na 3.18.21 nema u "lsmod" izlazu.

Code: Select all

lsmod
Module         Size Used by
ipv6         322897 18 
cpufreq_ondemand    8893 0 
lp           10075 0 
fuse          80448 7 
i2c_dev         5787 0 
snd_usb_audio     136519 2 
snd_usbmidi_lib    20435 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi      18596 1 snd_usbmidi_lib
uvcvideo        76480 0 
videobuf2_vmalloc    5062 1 uvcvideo
videobuf2_memops    1799 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_core     35251 1 uvcvideo
v4l2_common       3093 1 videobuf2_core
videodev       125848 3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
snd_seq_device     3400 1 snd_rawmidi
joydev         10503 0 
hid_generic       1225 0 
usbhid         37522 0 
uas          13720 0 
usb_storage      51759 1 uas
amdkfd         52400 1 
amd_iommu_v2      7190 1 amdkfd
radeon        1539652 2 
intel_powerclamp    7638 0 
snd_hda_codec_realtek  61389 1 
snd_hda_codec_generic  58103 1 snd_hda_codec_realtek
i915         1022402 0 
coretemp        6076 0 
intel_rapl       9981 0 
ttm          72700 1 radeon
kvm_intel       141307 0 
drm_kms_helper     93465 2 i915,radeon
intel_gtt       12536 1 i915
snd_hda_codec_hdmi   38406 2 
snd_hda_intel     22417 4 
drm          272237 6 ttm,i915,drm_kms_helper,radeon
snd_hda_controller   20568 1 snd_hda_intel
agpgart        27284 3 drm,ttm,intel_gtt
r8169         70968 0 
i2c_hid        11619 0 
xhci_pci        3939 0 
hid          101682 3 i2c_hid,hid_generic,usbhid
xhci_hcd       107804 1 xhci_pci
i2c_algo_bit      5488 2 i915,radeon
snd_hda_codec     81424 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
ppdev          5814 0 
processor       23895 0 
thermal         8919 0 
video         13136 1 i915
fan           3896 0 
battery        13642 0 
evdev         11191 17 
snd_hda_core      21475 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_controller
mii           4195 1 r8169
snd_hwdep        6218 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
kvm          421376 1 kvm_intel
snd_pcm        82785 5 snd_usb_audio,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
dw_dmac         2594 0 
dw_dmac_core      14865 1 dw_dmac
button         4788 1 i915
thermal_sys      27549 5 fan,video,intel_powerclamp,thermal,processor
hwmon          3026 3 coretemp,radeon,thermal_sys
tpm_infineon      8608 0 
tpm_tis         9390 0 
tpm          26992 2 tpm_tis,tpm_infineon
snd_timer       19457 1 snd_pcm
sdhci_acpi       5009 0 
i2c_designware_platform   3461 0 
i2c_i801        14579 0 
i2c_designware_core   6253 1 i2c_designware_platform
i2c_core        38571 11 drm,i915,i2c_i801,i2c_dev,i2c_hid,i2c_designware_platform,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,radeon,videodev
sdhci         27233 1 sdhci_acpi
mmc_core        93918 2 sdhci,sdhci_acpi
parport_pc       19652 1 
parport        30581 3 lp,ppdev,parport_pc
mei_txe        10977 0 
mei          52337 1 mei_txe
lpc_ich        14272 0 
snd          61104 23 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
crct10dif_pclmul    4523 0 
soundcore        5423 1 snd
rfkill_gpio       2451 0 
rfkill         15779 2 rfkill_gpio
crc32_pclmul      2899 0 
8250_fintek       2651 0 
crc32c_intel      13073 0 
ghash_clmulni_intel   4306 0 
8250_dw         6067 0 
microcode       15118 0 
iosf_mbi        2938 1 intel_rapl
loop          18443 0


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests